Vin Tips: Knäcka skullkoden

På ytan verkar det enkelt att koppla samman grunderna för vin och sake. Som vingårdar är för vin, så är risfält för skull. Båda dryckerna är jästa; de väcks båda till liv genom samspelet mellan tradition och modern teknik som övervakas av Läs Mer